Dr. Duró Zsuzsa

Publikációk

Dr. Duró Zsuzsa publikációi

 • Dr. Duró Zsuzsa (2023): Tehetséges gyerekek kiválasztása a tanórán – és azon kívül Tehetség XXXI/1.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2022): Tehetséges gyerekek a köznevelés labirintusában – Lehetőségek, eredmények, nehézségek in: Oktatás a fenntartható fejlődésért – Hogyan tovább? XXIV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia koferenciakiadvány, SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, Debrecen
 • Dr. Duró Zsuzsa (2021): Képesség és tehetség fejlesztése fekete-fehérben in: IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia konferenciakiadvány, Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest
 • Dr. Duró Zsuzsa (2020): A gyerekek is áldozatok 168 óra XXXII/17.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2020): Tehetünk a tehetségesekért! Tehetség XXVIII/1.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2019): Fiatal művészek alkotási attitüdje, fellépési szorongása Tehetség XXVII./2.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2018): Neveljünk kreatív gyerekeket! Tehetség XXVI./2.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2017): Tehetség-mentálhigiéné Tehetség XXV./2.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2016): A pedagógus mint tehetségmentor Tehetség XXIV./1.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2015): Sakkhatás – játékkal, sakkal logikusan; Sakk-logika, nevelés és oktatás a gyakorlatban, (OFI-11/2015) szerk.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2014): A tehetségazonosítás és –fejlesztés komplex lehetőségei Tehetség XXII./4.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2014): Tehetséggondozás az Apáczai Kiadó tankönyveivel és programjaival Tehetség XXII./1.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2013): A tantárgyat a pedagóguson keresztül szeretjük meg Tehetség XXI./4.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2013): Feketén-fehéren Tehetség XXI./3.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2013): A tehetségazonosítás és -fejlesztés komplex lehetőségei Tehetség XXI./1.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2013): Miért sakkozzunk az iskolában? Új Köznevelés 02. sz.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2013): A tehetséggondozás lehetőségei az iskolában a sakkoktatás képességfejlesztő hatásainak felhasználásával in: Az iskola optimalzálásának lehetőségei szerk.: Bábosik István, Eötvös József Könyvkiadó ISBN 978 963 9955 39 4
 • Dr. Duró Zsuzsa (2007 – 2013): A tehetség szolgálatában (rovat) Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 2007. 08. sz.-tól havonta folyamatosan
 • Dr. Duró Zsuzsa (2012): Tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek fejlesztése Tehetség 01. sz.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2011): Tanulási gondokkal küzdő tehetségesek problematikája és fejlesztésük lehetőségei Fejlesztő Pedagógia 05-06.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2011): Tehetségfejlesztésről „dióhéjban” http://www.krasznaresfiai.hu/publikaciok/tehetsegfejlesztes
 • Dr. Duró Zsuzsa (2011): A matematika tanítása tehetségeseknek Tehetség 02. sz.
 • Dr. Duró Zsuzsa (2011): A mentális tunyaság-restség kizárásának különös lehetősége: a sakkozás in Tunyaság-restség, szerk.: Gévay Gábor Szegedi Akadémiai Bizottság, http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/ebook/Tunyasag.pdf
 • Duró Zsuzsa (2008): Sakkozzunk az iskolában! Fejlesztő Pedagógia 03. sz.
 • Duró Zsuzsa (2007): A sakk képességfejlesztő hatásainak vizsgálata Új Pedagógiai Szemle 09. sz.
 • Duró Zsuzsa (2007): A sakk hatása a képességek fejlődésére Módszertani Közlemények 03. sz
 • Duró Zsuzsa (2007): A sakkoktatás hatásainak pedagógiai-pszichológiai vizsgálata Fejlesztő Pedagógia 03-04. sz.
 • Duró Zsuzsa (2007): Tehetségfejlesztés a családban Codex Print Kiadó ISBN 963 9247 24 3
 • Duró Zsuzsa (2006): Tehetségfejlesztés – iskola, család, módszerek 3. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 06. sz.
 • Duró Zsuzsa (2006): Tehetségfejlesztés – iskola, család, módszerek 2. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  05. sz
 • Duró Zsuzsa (2006): Könyvrecenzió: Dr. Buda Béla: Pszichoterápia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. Magyar Tudomány 05. sz.
 • Duró Zsuzsa (2006): Tehetségfejlesztés – iskola, család, módszerek 1. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 04. sz.
 • Duró Zsuzsa (2006): Rejtett gyermekvédelem Fejlesztőpedagógia folyóirat  2. sz.
 • Duró Zsuzsa (2005): Tehetségfejlesztésről dióhéjban 2. Pedagógusfórum (Szlovákia) 12. sz.
 • Duró Zsuzsa (2005): Tehetségfejlesztésről dióhéjban Pedagógusfórum (Szlovákia) 11. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Tehetségfejlesztés a családban II. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 11. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Tehetségfejlesztés a családban I. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  09. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Vigyázz, a gyerek tehetséges! Magyar Sakkvilág  07. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): A tehetségfejlesztés módszertani alternatívái II. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 06. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): A tehetségfejlesztés módszertani alternatívái I. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  05. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Jót, s jól, ebben áll a nagy titok Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  03. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Tanulóink tanulási sajátosságai Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 02. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Tehetségfejlesztésről III.  Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  01. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Idomítás helyett idomulás, avagy a Gordon-módszer lényege Fejlesztőpedagógia folyóirat 6. sz.
 • Duró Zsuzsa (2004): Tehetséges gyerekekről mindenkinek  Codex Print Kiadó  ISBN: 963 202 620 9 
 • Duró Zsuzsa (2004): A tehetség-orientált speciális képzés-fejlesztés aktuális pedagógiai problémái Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának konferencia kiadványa ISBN 963 9511 74 9 2004.
 • Duró Zsuzsa (2003): Tehetségfejlesztésről II.  Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 12. sz.
 • Duró Zsuzsa (2003): Néztem-láttam Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat  12. sz.
 • Duró Zsuzsa (2003):Tömegemberek, avagy miért kallódik el a tehetség? Magyar Nemzet 11. 17. sz.
 • Duró Zsuzsa (2003): Tehetségfejlesztésről I. Tanítás-Tanulás szakmódszertani folyóirat 11. sz.
 • Duró Zsuzsa (2003): A tehetségfejlesztésről dióhéjban Szeged – A város folyóirata 11. sz.
 • Duró Zsuzsa (2002): Tankönyvrecenzió: Bauer Melinda – Kristóf Enikő:  Környezetismeret munkakönyv 2. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2002): Könyvrecenzió: Dr. Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, Animula, Budapest, Pszichoterápia folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2002): Tankönyvrecenzió: Újhelyiné Dr Pető Éva – Mesterházy Ferenc:  Technika és életvitel munkatankönyv 3. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Mesterházi Ferenc – Újhelyiné Dr. Pető Éva:  Technika és életvitel 1. osztályMentor folyóirat  
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Esztergályos Jenő:  Második matematikám Mentor folyóirat   
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Bauer Melinda – Kristóf Enikő:  Környezetismeret munkakönyv 2. osztály Mentor folyóira
 • Duró Zsuzsa (2001): Könyvrecenzió: Susan Jonas – Marilyn Nissenson:  Anyák és lányaik, Háttér Kiadó, Pszichoterápia folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Recenzió: XXI. századi kommunikáció új útjai (szerk: Nyíri Kristóf):  MTA Filozófiai Kutatóintézete,  Budapest  Pszichoterápia folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001):Tankönyvrecenzió: Újhelyiné Dr. Pető Éva – Mesterházy Ferenc:  Technika és életvitel munkatankönyv  2. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Földényi Krisztina:  Könyv és könyvtárhasználat  munkafüzet 2. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Esztergályosné Földesi Katalin – Pajor Katalin:  Betűfaló 1. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Tankönyvrecenzió: Bánhegyi Ferenc:  Hon és népismeret 5-6. osztály Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Könyvrecenzió: Pusztaháziné Gazdag Ilona:  Más Világ – ELTE, Eötvös kiadó in Pszichoterápia folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Értékelés tanítási – tanulási segédletről: Szilágyi Ferencné:  Nyelvtani falitáblák 2. osztály Mentorfolyóirat
 • Duró Zsuzsa (2001): Értékelés tanítási – tanulási segédletről: Számhívó képek az 1. osztály számára Mentor folyóirat
 • Duró Zsuzsa (2000): Matematika az első osztályban OKSZI Módszertani Lapok 04. sz.
 • Duró Zsuzsa (2000): Olvasásóra a harmadik évfolyamon OKSZI Módszertani Lapok 03. sz.
 • Duró Zsuzsa (2000): Foglalkozások tanulási zavarok korrekciójára OKSZI Módszertani Lapok 03. sz.
 • Duró Zsuzsa (2000): Magyar nyelv és irodalom az első osztályban OKSZI Módszertani Lapok  02. sz.
 • Duró Zsuzsa (2000): Tehetséggondozás Fejlesztőpedagógia folyóirat  01. sz.
 • Duró Zsuzsa (2000): Tankönyvrecenzió: Csákányné Rápli Rita – Szijjné Sisak Éva – Szijj Ferenc: Harmadik énekkönyvem, Mentor folyóirat  2000.
 • Duró Zsuzsa (1999): Tanulási zavarok II. Tanító folyóirat 05-06.
 • Duró Zsuzsa (1999): Tehetséggondozás egy pedagógiai szolgáltató intézményben OKSZI Módszertani Lapok  03. sz.
 • Duró Zsuzsa (1999): Magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban OKSZI Módszertani Lapok 02. sz.
 • Duró Zsuzsa (1998): Tanulási zavarok I. Tanító folyóirat 11. sz.
 • Duró Zsuzsa (1998): Fejlesztő foglalkozások a tanulási zavarok megelőzésére, korrekciójára Fejlesztőpedagógia folyóirat 6. sz.
 • Duró Zsuzsa (1998): Fejlesztő foglalkozások a tanulási zavarok megelőzésére, korrekciójára Fejlesztőpedagógia folyóirat 4-5. sz.