Dr. Duró Zsuzsa

Könyvek

A tehetségfejlesztés témájában két könyvet is írtam, melyekről ajánlást olvashat, valamint meg is rendelheti a köteteket.

Tehetséges gyerekekről mindenkinek

Duró Zsuzsa igazi, klasszikus pedagógus egyéniség. Az alsó tagozattól a tanácsadáson át az egyetemi katedráig vezetett pályafutása, s bárhol dolgozik, a diákok fejlesztésének szolgálata a célja. Ebben a könyvében az aktuális témával, a tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel foglalkozik. Továbbképzéseken, tanfolyamokon tartott előadásai is ezt a kérdéskört boncolgatják. Empatikus, kedves személyiség. Ez segíti választott szakterülete művelésében.

Dr. Balogh Tibor D. Sc.
filozófiai – pszichológiai tudományok akadémiai doktora

A tartalomból:

 • A tehetséggondozás története Magyarországon
 • Mi a tehetség?
 • A tehetség eredete
 • Melyik gyerek a tehetséges?
 • A tehetséggondozásról röviden
 • A tehetséges gyermekek tulajdonságai
 • Lehetséges módszerek – a tehetségfejlesztés útjai
 • Tehetséges gyermek az iskolában
 • Milyen az ideális pedagógus a tehetséges gyermek számára?
 • Optimális otthoni környezet, és szülői attitűd
 • A tehetséggondozás során felmerülő nevelési problémák
 • Tesztek, feladatlapok
Dr. Duró Zsuzsa tehetségfejlesztési szakértő

Tehetségfejlesztés a családban

Duró Zsuzsa könyve a korábban megírt Tehetséges gyerekekről mindenkinek c. kötethez szervesen illeszkedve visz bennünket tovább. A szerző joggal hangsúlyozza a családnak, mint extrém erővel meghatározó szociális közegnek a fontosságát. A genetikai alapokon túl, s az intézményes nevelés- képzés (óvoda, iskola) terrénuma mellett a családnak köszönhet valóban sokat a személyiség. A családnak van alapvető feladata és lehetősége arra, hogy megjelenítse, gardírozza és fejlessze az utódok talentumát. Sok életrajz, vallomás emeli ilyen szempontból is piedesztálra a családot. Érdemes volt tehát ezt a terepet tudományos alapossággal vizsgálat tárgyává tenni. Hasznos vállalkozás tehát Duró Zsuzsáé.
E kötete is szabatos stílusú, olvasmányos, s bizton elő-feltételezhetjük, hogy sokak – szülők, nagyszülők, pedagógusok, – illetve az általa oly nagy türelemmel és eredményességgel oktatott főiskolai, egyetemi hallgatók egyik kedves és hasznos olvasmánya lesz.

Dr. Balogh Tibor D. Sc.
filozófiai – pszichológiai tudományok akadémiai doktora

A tartalomból:

 • A család
  – mint elsődleges szocializációs kiscsoport
  – funkciói
  – nevelő, szocializációs funkciója
 • Nevelési légkör a családban
 • A tehetség definíciói, osztályozása
 • Öröklés vagy környezet?
 • A szociokulturális tehetségmodell modern kutatási eredményei
 • Tehetség és család – optimális otthoni környezet
 • Nevelési és fejlesztési gondok a családban
Dr. Duró Zsuzsa tehetségfejlesztési szakértő

A megrendeléseket postai utánvéttel teljesítjük.
A könyvek ára 1800,- Ft. Ezt a postázás aktuális költsége terheli.